Eftersom vi är en förening som har flera olika typer av aktiviteter och vi har många olika regler för dessa så har vi länkat dom vanligaste regelverken. Dessa är dock bara något vi utgår ifrån, vi kommer även att ha lite föreningsspecifika regler.