För allmän kontakt:
MFC.stockholm@gmail.com

Styrelsen:
Ordförande:
Sebastian Eldh
sebastian.stockholm@gmail.com

Sekreterare:
Robin Rudenfeldt

Kassör & kontaktperson:
Jens Bergenholtz
0760-771462
Jens.bergenholtz@gmail.com

Revisor:
Rikard Hellström
vectis.guderan@gmail.com