Svenska HEMA-Förbundet

Conduct of bouts – Turneringsregler

Utrustningskrav – Minimum krav för utrustning

Turneringsstruktur – turneringskultur

För frågor kring HEMA rekommenderar vi att man kontaktar Svenska HEMA-Förbundet.