Dessa regler är under arbete.

MFC Regler för boffer

Innehåll:

 1. Inledning
 2. Uppförande
 3. Generella regler
 4. Utrustning
  – A: Vapen
  – B: Pareringsutrustning
  – C: Skyddsutrusning
 5. Omgivning
 6. Standard turnerings och scenarioregler
  – A: Generella regler
  – B: Realistiskt
  – C: Livbaserat
  – D: Poängbaserat

 1. Inledning

Varför gör vi detta. meningen och backgrund.

 2. Uppförande

 1. Man ska ALLTID sträva efter att bete sig ridderligt.
 2. Att medvetet vara ute efter att skada andra deltagare är under ALLA omständigheter förbjudet.
 3. Man skall aldrig svinga ett slag i vredesmod.
 4. Föruläplingar, otrevligt språk och beteende är förbjudet

 3. Generella regler

 1. Stötar och slag mot huvud och hals är förbjudet såvida inte motståndaren har godkänd hjälm. För att se godkänd hjälm se kap 3:B
 2. Man får endast stöta med vapen med godkänd stötspets.

 4. Utrustning

 1. Med vapen menas föremål som är ämnade med att slå eller söta på motståndaren
 2. Med Pareringsutrustning menas saker som ej är ämnade för att slå på sin motståndare. dessa är ämnade för att skydda användaren.
 3. Skyddsutrustning är de ting som ej passar in i de 2 övre kategorierna.
 4:A Vapen