Då har vi avslutat årsmötet. Vi tackar alla som närvarade. Vi kommer lägga upp den nya informationen och protokoll och så inom kort.